سیره امام حسین (ع) در جذب مخالفان/ «عاشورا» بزرگ‌ترین مظهر عقاید و آموزه‌های شیعه است ...