سیستم مدیریت آموزش (lms= learning managment system)٬ نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند. به عبارت دیگر٬ این سیستم٬ روند یادگیری و آموزش را به طور خودکار مدیریت می کند. یک سیستم مدیریت آموزش قدرتمند٬ مدیریت اجرایی برنامه های آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل می کند و همچنین این سیستم فراگیران را قادر می سازد که به همکاری و مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند. lms ها عملا ابزاری هستند که فرایند e-learning را تسهیل مینماید. امروزه استاندارد های فراوانی برای یکسان سازی و هماهنگی میان همه انواع lms بوجود ...
https://p30download.com/84949مطالب مرتبط:دانلود udemy machine learning the art of digging data - آموزش کاوش در داده ها با یادگیری ماشیندانلود udemy the completکلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه دانلود
منبع پی سی دانلود
تاریخ ارسال 130 روز پیش
بازدید 7
مشابه مشابه