دبیر کل اتحادیه عرب تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به حریم لبنان را محکوم کرد. ...