آبشار فدامی در استان فارس و شهر داراب قرار دارد . تنوع چهار آب شیرین ، شور ، سرد و گرم از ویژگیهای منحصر به فرد این آبشار می باشد . همچنین در گذشته با ...