معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود 213 واگن ساخت ایران یا بازسازی شده به شبکه ریلی طی 5 ماه ابتدایی امسال، گفت: پروژه برقی سازی راه‌آهن تهران-م ...