خوشه طلایی ساوه اولین امتیاز خانگی‌اش را در لیگ یک کسب کرد. ...