پدال نیوز: یک کارشناس خودرو برکناری رئیس هیات عامل ایران خودرو را در تضاد با وعده خصوصی‌سازی وزیر صنعت دانست و گفت: خصوصی‌سازی با مداخله دولت امکان‌پذ ...