پدال نیوز: مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از انتخاب مدیرعامل ایران خودرو در آینده نزدیک و معرفی آن خبر داد. ...