سلاح‌های ایرانی در کارت‌هایی برای سربازان آمریکایی نمایش داده شدند. ...