شاگردان فاوره در حالی که تا دقیقه 70 با نتیجه یک بر صفر از کلن عقب بودند در پایان با نتیجه سه بر یک پیروز شدند. ...