خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوره 2 ساله دولت دوازدهم از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور منتشر شد. ...