نشریه خط حزب‌الله از بین پیش بینی‌ها و وعده‌های محقق شده و متعدد رهبری، 9 مورد را مرور کرده است. ...