بانوان خراسانی قهرمان مسابقات کاراته سبک جو کای دو کشور شدند ...