صفحه نخست روزنامه رسالت در واکنش به اعلام قهرمان فصل اول عصر جدید ...