اخبار تازه‌ای از سوی گوگل منتشر شد مبنی بر اینکه اندروید جدید دیگر نام خوراکی ندارد و از این پس از شماره برای نسخه‌های جدید استفاده خواهد شد. برای خوا ...