سرخپوشان در جریان تمرین امروز دیداری دوستانه با امیدها برگزار کردند. ...