رئیس فراکسیون امید مجلس گفت:بخشهایی از اصولگرایان اعتقاد جدی به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ندارند. ...