برنامه «نقدِ سینما» روند انتخاب فیلم برای اسکار را بررسی می‌کند. ...