در برنامه امشب «نقد سینما» روند انتخاب فیلم برای اسکار بررسی می‌شود. ...