پدال نیوز- نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با بیان اینکه متاسفانه شاهد روند افزایشی و هشدار دهنده آسیب‌ها و مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران هس ...