جمعی از سربازان وظیفه دفاع مقدس، مدیران نمونه و شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی، با حضور در ستاد فرماندهی ارتش با «امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی» دیدار و گف ...