درپی پیوستن استرالیا به ائتلاف آمریکایی در خلیج فارس یکی از مقام های سابق وزارت دفاع و خارجه استرالیا اقدام دولت اسکات موریسون نخست وزیر این کشور را د ...