علت افزایش مفقودی‌ها و مرگ کوهنوردان در ارتفاعات ...