شاخص بورس از ابتدا تا انتهای آخرین هفته مرداد ماه با رشد بیش از 4 هزار واحدی کار خود را به پایان رساند. ...