استاندار چهارمحال و بختیاری یکم شهریورماه را به پزشکان تبریک گفت ...