ژائو ماریو در این تابستان از اینتر جدا می‌شود. ...