برای خرید آپارتمان‌های 5 ساله باید از متری 15 میلیون تا 22 میلیون تومان هزینه کرد. ...