از طرح اولیه ماشین‌های فصل 2021 فرمول یک رونمایی شد (عکس) ...