موسسه تحقیقاتی پیو در گزارشی می‎گوید که خودکشی و قتل با سلاح گرم در سال‌های اخیر در آمریکا افزایش یافته است. ...