پیکر زنده یاد ناصر احمدی فردا از کرج به سمت قطعه هنرمندان این شهر تشییع خواهد شد. ...