نمایشگاه‌ عکس‌های جهان پهلوان تختی و نمایشگاه نقاشی «چرخ نگاره» روز جمعه اول شهریور به ترتیب در گالری شیث و سیحون برگزار خواهند شد. ...