پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: من فکر می‌کنم اگر پرسپولیس در 15، 20 دقیقه اول به گل برسد در حضور تماشاگرانش به بردی پرگل دست خواهد یافت. ...