مجتمع جدید پتروشیمی اندیمشک با ظرفیت تولید سالانه 300 هزار تن در شرایط تحریمی غرب، در 16 اسفند 97 در استان خوزستان کلنگ زنی شد تا در سال 1401 شاهد بهر ...