کدام سرکردگان داعش در کنار البغدادی باقی مانده‌اند؟ ...