باشگاه پرسپولیس معمولاً همیشه با شایعات و حواشی زیادی در خرید بازیکنان خارجی مواجه می‌شود، گرچه بخشی از آن، واقعیت دارد و بخش زیادی از این حواشی نیز ک ...