رسانه آمریکایی نوشت: اگرچه از لحاظ فنی داروها از تحریم معاف هستند اما تبادلات مالی برای خریداری آنها در بازار جهانی انجام نمی شود. به همین دلیل واردات ...