​وزیر امور خارجه کشورمان با نخست‌وزیر اسبق سوئد و از شخصیت‌های تاثیرگذار در اروپا دیدار کرد. ...