استخدام تعمیرکار موبایل در گروه فناوری هایتک در کرمان ...