رکابزنان ایران در حالی منتظر اعلام وقت سفارت برای گرفتن ویزا هستندکه 34 روز به آغاز مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان باقی مانده است. ...