سرپرست پیشین تراکتور معتقد است امسال، سال قهرمانی تبریزی‌هاست. ...