نیس هنوز نتوانسته رضایت اینتر برای جذب دالبرت را به دست بیاورد ...