امام جمعه مشهد تاکید کرد: ما امروز در کمال قدرت می‌‌توانیم انقلاب اسلامی را به انقلاب کبیر اسلامی تعبیر کنیم چراکه در تمام انقلاب‌های گذشته، انقلاب چهل ساله وجود نداشته و تنها انقلاب کبیر روی زمین، انقلاب ما است.



کلمات کلیدی

اطلاعات خبر

گروه سیاسی
منبع انتخاب
تاریخ ارسال 125 روز پیش
بازدید 1
مشابه مشابه
 
Alexa Traffic for azarnewsonline.com