مراسم رونمایی از «تئوریسین خشونت» عصر روز گذشته در نخلستان اوج برگزار شد. ...