حافظ مهدوی برای قضاوت در مسابقات جام جهانی راهی چین خواهد شد. ...