آمریکا به‌دلیل نیروی نظامی خود ابرقدرت دنیا محسوب نمی‌شود، زیرا ائتلاف استراتژیک چین و روسیه به‌راحتی با قدرت آمریکا برابری می‌کند. ...