وزیر امور خارجه کشورمان کشورمان در بدو ورود به فنلاند درباره اهداف سفرش به سه کشور اروپایی توضیح داد. ...