نظر شورای نگهبان راجع به طرح ‎تسهیل بدهی بدهکاران بانکی به مجلس اعلام شد ...