در ادامه فشارهای سیاسی بر دولت عراق، سید عمار الحکیم، نخست‌وزیر را به استیضاح شماری از وزرای دولت تهدید کرد. ...