اقتصادآنلاین-نگار ثابتی: قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد ایروان در بهمن ماه97 به شرح جدول زیر است؛ ...