رییس مرکز ملی فرش از برگزاری بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف دنیا در تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه از 3تا 9 شهریورماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران بر ...